SoLekker is het afhaalaanbod van “Den Ommegang”.
In de gevel van ons restaurant vindt u een afhaalmachine. Deze machine bewaart voorbereidde maaltijden in de beste omstandigheden. Het aanbod wordt steeds aangevuld en varieert steeds voldoende.

Kom het proberen, het is ‘so lekker’.